Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Dofinansowanie do wymiany dachu w 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć

dotacje do wymiany dachu 2024

Rozwój technologii budowlanych wprowadza na rynek nowe, innowacyjne materiały dachowe, które łączą estetykę z efektywnością energetyczną. Materiały te, od zaawansowanych rozwiązań izolacyjnych po fotowoltaiczne pokrycia dachowe, oferują właścicielom nieruchomości nie tylko szansę na zmniejszenie śladu węglowego, ale także istotne oszczędności finansowe. W 2024 roku właściciele nieruchomości w Polsce mają dostęp do szeregu programów dofinansowania, które mają na celu wspieranie działań na rzecz efektywności energetycznej oraz eliminacji materiałów szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Warto skorzystać z tej okazji, aby zmodernizować swój dom, korzystając z dostępnych środków finansowych.

Przegląd programów dofinansowania dachów w 2024

Program KPO 

Program KPO  dotyczy dofinansowania wymiany dachów z azbestu. Oprócz eliminacji zagrożenia zdrowotnego, program ten wspiera zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Z pulą środków wskazującą na szeroki zasięg wsparcia, ważne jest, aby aplikujący unikali typowych błędów, takich jak niekompletne wnioski czy niezgodność projektu z wymogami programu. Dokładne informacje i instrukcje można znaleźć tutaj.

 • Cel Programu KPO: Usunięcie azbestu z pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych oraz innych budynkach mieszkalnych, by poprawić bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe.
 • Kwota dofinansowania: Stawka pomocy wynosi 40 zł za m² z maksymalnym limitem powierzchni dachu do 500 m². Maksymalna kwota wsparcia może więc osiągnąć 20 000 zł.
 • Kryteria kwalifikacji: Dostępne dla osób fizycznych, rolników ubezpieczonych w KRUS, posiadających numer w ewidencji producentów rolnych. Dofinansowanie nie obejmuje osób, które już skorzystały z programu w poprzednim naborze https://www.gov.pl/web/arimr/kpo-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestu–czas-na-wnioski-do-12-stycznia
 • Proces aplikacyjny: Aplikacje należy składać elektronicznie przez platformę ARiMR. Ważne jest posiadanie aktualnej dokumentacji dotyczącej budynku i planowanej inwestycji.

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie na szerszą skalę, obejmując nie tylko wymianę dachów, ale również inne działania termomodernizacyjne. Kluczowe jest, aby aplikujący zwracali uwagę na dokładne spełnienie kryteriów kwalifikacji oraz na terminy składania dokumentacji. Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj.

 • Cel programu Czyste Powietrze: Kompleksowe wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie termomodernizacji, w tym wymiany dachów, na nowoczesne i efektywne energetycznie rozwiązania.
 • Kwota dofinansowania: Maksymalna wartość dotacji może wynosić do 136 200 zł, w zależności od zakresu i rodzaju przeprowadzanych prac.
 • Kryteria Kwalifikacji: Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.
 • Proces Aplikacyjny: Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem banków współpracujących z programem lub bezpośrednio przez platformę programu „Czyste Powietrze”. Ważna jest dokładna weryfikacja wymaganych dokumentów i spełnienie warunków programu https://czystepowietrze.gov.pl/. 

Jak aplikować o dofinansowanie dachu z Programu KPO? 

 

 1. Sprawdzenie kwalifikacji: Upewnij się, że spełniasz kryteria programu, w tym status rolnika ubezpieczonego w KRUS.
 2. Zbieranie dokumentacji: Przygotuj dokumenty dotyczące nieruchomości i planowanej inwestycji, w tym kosztorys.
 3. Składanie wniosku: Wypełnij wniosek elektronicznie poprzez platformę ARiMR, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.
 4. Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, oczekuj na decyzję o przyznaniu dofinansowania. W tym czasie może być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji.

Jak aplikować o dofinansowanie dachu z programu Czyste Powietrze?

 

 1. Ocena potrzeb: Określ zakres prac termomodernizacyjnych, w tym wymianę dachu, która ma zostać przeprowadzona.
 2. Zbieranie dokumentów: Przygotuj niezbędną dokumentację, w tym audyt energetyczny domu, jeśli jest wymagany.
 3. Aplikacja: Złóż wniosek elektronicznie przez platformę programu lub w wybranym banku, który współpracuje z programem.
 4. Realizacja projektu: Po uzyskaniu dofinansowania, rozpocznij prace zgodnie z zaakceptowanym planem. Pamiętaj o zachowaniu faktur i dokumentacji wykonanych prac, które mogą być potrzebne do rozliczenia projektu.

dotacje do wymiany dachu 2024

 

Studium przypadku: Termomodernizacja domu Pani Kowalskiej w ramach programu „Czyste Powietrze”

Kontekst:

Pani Kowalska mieszka w domu jednorodzinnym zbudowanym w latach 90. na przedmieściach większego miasta. Budynek przez lata nie był poddawany żadnym pracom modernizacyjnym, co skutkowało wysokimi rachunkami za ogrzewanie zimą oraz dyskomfortem termicznym mieszkańców. Zainteresowana poprawą efektywności energetycznej swojego domu oraz zmniejszeniem jego wpływu na środowisko, Pani Kowalska zdecydowała się na termomodernizację w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Proces:

 1. Analiza i planowanie: Pani Kowalska skorzystała z usług audytora energetycznego, który przeprowadził szczegółową analizę termiczną budynku. W oparciu o wyniki audytu, zalecono wymianę dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, a także wymianę starych okien na modele o lepszych parametrach izolacyjnych.
 2. Aplikacja o dofinansowanie: Po konsultacji z lokalnym punktem konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze”, Pani Kowalska złożyła wniosek o dofinansowanie, dołączając wymaganą dokumentację, w tym audyt energetyczny, kosztorysy prac oraz wyceny materiałów i usług.
 3. Realizacja projektu: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Pani Kowalska przystąpiła do realizacji zaplanowanych prac. Wybrała wykonawców z doświadczeniem w termomodernizacji i korzystając z wysokiej jakości materiałów, przeprowadziła kompleksową modernizację domu.

Efekty:

 • Oszczędności energetyczne: Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym, udało się znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną domu, co przełożyło się na redukcję rachunków za ogrzewanie o około 50%.
 • Komfort Mieszkaniowy: Poprawa izolacji cieplnej budynku znacząco zwiększyła komfort termiczny mieszkańców, eliminując wcześniejsze problemy z przeciągami i chłodem w zimne dni.
 • Wartość Nieruchomości: Modernizacja podniosła także wartość nieruchomości na rynku, czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych kupców zainteresowanych energooszczędnym budownictwem.

Wnioski:

Studium przypadku Pani Kowalskiej pokazuje, jak kompleksowe podejście do termomodernizacji domu jednorodzinnego, wsparte dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”, może przynieść znaczące korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Projekt ten podkreśla również wartość profesjonalnego doradztwa i planowania w osiąganiu maksymalnej efektywności energetycznej.

 

 

Przydatne linki i zasoby: 

Zainteresował Cię nasz artykuł? Przeczytaj także nasze poprzednie artykuły: “Jak tanio ogrzać dom? Garść porad“,   ” Oszczędzanie energii w domu – Jak płacić mniej za rachunki?”, „Jak oszczędzać na oświetleniu”, „Czym się różni dom pasywny od domu energooszczędnego?“.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl