Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo energetyczne przy wynajmie mieszkania – czy konieczne?

Świadectwo energetyczne przy najmie – czy koniecznie?

Świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebujesz, gdy jesteś:

  • właścicielem lub zarządcą budynku w przypadku sprzedaży nieruchomości czy wynajmu;
  • osobą posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku zbycia tego prawa.

Dotychczas obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczył tylko nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Jednak od 28 kwietnia 2023 roku, konieczność posiadania tego dokumentu została rozszerzona również na starsze lokale i budynki.

Nie będzie konieczne przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku, gdy korzystasz z lokalu lub budynku na własny użytek i nie planujesz go sprzedać ani wynająć. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na sprzedaż lub wynajem części czy całego lokalu lub budynku, musisz uzyskać odpowiednie świadectwo energetyczne.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przy zawarciu umowy najmu właściciel nieruchomości lub jej części musi przekazać kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu”.

Najemca nie może się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego.

Sprawdź, kto dokładnie musi mieć świadectwo energetyczne, a kto jest zwolniony z tego obowiązku.

Świadectwo energetyczne – czym jest?

Świadectwo energetyczne (inaczej nazywane również świadectwem charakterystyki energetycznej lub certyfikatem energetycznym) to dokument, który precyzyjnie określa zapotrzebowanie nieruchomości (lub jej części)  na energię elektryczną niezbędną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz podgrzewania wody.

Jego głównym celem jest dostarczenie informacji dotyczących efektywności energetycznej budynku, umożliwiając szczegółowe poznanie kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.

Dowiedz się więcej na temat tego, kto musi posiadać certyfikat energetyczny budynku.

Świadectwo energetyczne a najem krótkoterminowy

W związku z nowelizacją prawa z 28 kwietnia 2023 roku rodzi się pytanie, czy świadectwo energetyczne jest konieczne również w przypadku najmu krótkoterminowego (np. przy wynajmie apartamentów)? Tak, jest konieczność przekazania najemny certyfikatu energetycznego także w sytuacji, gdy wynajmuje on mieszkanie czy lokal na kilka dni.

Warto tutaj zaznaczyć, że ustawa o charakterystyce energetycznej przewiduje wyjątek dla obiektów letniskowych, które używane są przez mniej niż 4 miesiące w roku. W takim przypadku nie ma obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

W jaki sposób powinno się odbyć przekazanie świadectwa energetycznego wynajmującym nieruchomość na kilka dni?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków nie precyzuje, w jaki sposób udostępnić certyfikat energetyczny wynajmującym mieszkanie czy lokal na kilka dni.

Prawnicy wskazują na to, że w przypadku wynajmu takiego lokalu na kilka dni, certyfikat energetyczny dla mieszkania czy pokoju powinien być przesłany drogą elektroniczną w taki sposób, żeby wynajmujący mógł się zapoznać z jego treścią. Dodatkowo, w lokalu powinna znajdować się papierowa kopia certyfikatu.

Zobacz, kto może wystawiać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo energetyczne przy najmie pokoju

Zgodnie ze znowelizowanym art. 11.5 Ustawy o charakterystyce energetycznej,  w przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku, albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Interpretujące ten przepis należy stwierdzić, że wynajmujący pokój powinien dać najemcy świadectwo energetyczne tej części lokalu, która jest przedmiotem umowy najmu. Wynajmujący nie może przekazać świadectwa energetycznego mieszkania w całości, wymagając, żeby najemca samodzielnie obliczył zapotrzebowanie energetyczne dzieląc wskaźniki proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego pokoju. Inne zapotrzebowanie będzie bowiem dla pokoju o powierzchni 10 m2, które ma okna od północy, a inne dla pokoju 20 m2 na z oknami od południa.

Oznacza to, że przy wynajmie pokoi nie wystarczy świadectwo energetyczne dla całej nieruchomości. Konieczne jest sporządzenie certyfikatu energetycznego dla wynajmowanej części budynku, nawet jeżeli nie jest ona wyodrębniona jako osobny lokal w księdze wieczystej.  

Świadectwo energetyczne w ogłoszeniu o najmie nieruchomości

W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi poprzez nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w ogłoszeniach lub reklamach dotyczących sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części, w przypadku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, konieczne będzie podanie wskaźników dotyczących rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkowej wielkości emisji CO2.

Zobacz, ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej przy wynajmie mieszkania.

Kara za brak świadectwo energetycznego

Wprawdzie umowa najmu bez przekazania świadectwa energetycznego będzie ważna w świetle prawa, ale wynajmujący może ponieś konsekwencje prawne.

Brak świadectwa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną w wysokości do 5 tys. zł. 

Najemca nie może się zrzec prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej. Tym samym, świadectwo energetyczne przy wynajmie pokoju musi zostać przekazane najemcy pod karą grzywny, nawet jeżeli w umowie jest oświadczenie najemcy o rezygnacji z prawa otrzymania certyfikatu energetycznego.

Świadectwo energetyczne przy wynajmie – skąd je wziąć?

Jeżeli chcesz wynająć mieszkanie lub pokój świadectwo energetyczne dla mieszkania lub domu możesz zamówić wygodnie przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy zapraszania specjalisty na miejsce. Wystarczy, że będziesz posiadać informacje dotyczące parametrów mieszkania oraz zużycia energii w nim. Możesz to zrobić w prosty sposób, wypełniając nasz formularz online!

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl