Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania od dewelopera – czy jest konieczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania od dewelopera – czy jest potrzebne?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania od dewelopera jest potrzebne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deweloper ma obowiązek dostarczyć świadectwo energetyczne dla każdego nowo wybudowanego mieszkania lub budynku. 

Świadectwo to jest niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania. Dostarcza informacji o efektywności energetycznej nieruchomości. To pozwala potencjalnym nabywcom lub najemcom dokonać świadomego wyboru i ocenić koszty związane z użytkowaniem mieszkania pod względem zużycia energii.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo musi zostać przekazane kupującym przy zawarciu umowy sprzedaży (czyli w momencie podpisania aktu notarialnego).  Nowelizacja z 28 kwietnia 2023 roku wprowadziła dodatkowo obowiązek odnotowania faktu przekazania świadectwa energetycznego w akcie notarialnym

Dowiedz się, co jeszcze zmieniła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Jeżeli świadectwo nie zostanie przekazane, notariusz pouczy dewelopera o takim obowiązku oraz karze za jego niewykonanie. Nabywca lub najemca nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej, kopii lub wydruku tego dokumentu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ustawy świadectwa charakterystyki energetycznej można sporządzić dla grupy lokali, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • lokale mieszkalne stanowią „części budynku o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej”;
  • mają jednakową powierzchnię użytkową;
  • są umieszczone w bryle budynku w taki sposób, że można ustalić jednakowe charakterystyczne parametry techniczne dotyczące ich powierzchni użytkowej, powierzchni przegród zewnętrznych oraz kubatury.

Ponadto, od 28 kwietnia 2023 roku, właściciele nowo wybudowanych budynków (w tym deweloperzy) są zobowiązani również dołączać świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Informacja o efektywności energetycznej w ogłoszeniu o sprzedaży budynku – nowy obowiązek dewelopera

Nowelizacja prawa, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, wprowadziła obowiązek uwzględnienia informacji o efektywności energetycznej w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości, dla której został sporządzony certyfikat energetyczny.

Jeżeli jesteś sprzedawcą budynku, musisz umieścić w ogłoszeniu etykietę energetyczną, która określa klasę energetyczną budynku na podstawie jego charakterystyki energetycznej. Informacja ta ma pomóc potencjalnym nabywcom w ocenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.

Co się stanie, nie otrzymasz świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania od dewelopera?

W sytuacji, gdy deweloper nie dostarczył nam świadectwa energetycznego, powinniśmy skierować do dewelopera pisemne wezwanie o przekazanie tego dokumentu. Deweloper ma obowiązek dostarczyć świadectwo w ciągu nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku – czy potrzebne?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązuje wymóg posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale również dla mieszkań w bloku.

Świadectwa energetycznego mieszkania domu szeregowym czy w bloku wymaga się, gdy właściciel mieszkania chce je sprzedać lub wynająć. Certyfikat ten to dokument, który określa zapotrzebowanie danego mieszkania na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji czy podgrzewania ciepłej wody. Ma więc na celu zapewnienie informacji na temat efektywności energetycznej budynku, co pozwala na dokładniejsze oszacowanie kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.

Przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania, nabywca lub najemca mają prawo żądać przedstawienia im tego dokumentu.

Sprawdź, kiedy potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej w mieszkaniu w bloku.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Przepisy ustawy w art. 3 ust. 1 i 2 określają, kto musi posiadać świadectwo energetyczne budynku. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy:

  • właściciela budynku lub jego części,
  • zarządcy budynku lub jego części,
  • osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osoby posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

jeżeli:

  • zbywa budynek lub jego część,
  • zbywa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • wynajmuje budynek lub jego część.

Trzeba podkreślić, że przed wejściem w życie nowelizacji, świadectwo energetyczne było wymagane jedynie dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Jednak od 28 kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania takiego świadectwa rozszerzył się na wszystkie budynki. Warto jednak zauważyć, że jeśli korzystasz z budynku wyłącznie na własny użytek i nie planujesz go sprzedawać ani wynajmować, nie musisz sporządzać świadectwa energetycznego.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Kto może wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku musi zostać sporządzone przez audytora posiadającego odpowiednie uprawnienia, które są określone przez prawo.

Sprawdź, kto może wystawić świadectwo energetyczne budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania w bloku możesz uzyskać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić formularz online i przesłać skan niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Po opłaceniu zamówienia i przekazaniu wymaganych informacji, świadectwo energetyczne zostanie dostarczone drogą elektroniczną w ciągu kilku dni.

Dowiedz się, ile kosztuje certyfikat energetyczny z naszego cennika.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl