Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo energetyczne dla starych budynków – kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków – kiedy musisz je mieć?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązuje nowelizacja prawa dotycząca posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla nie tylko dla nowych, ale też starych budynków. Zgodnie z nowymi przepisami, świadectwo energetyczne dla starych budynków jest wymagane, gdy właściciel chce sprzedać lub wynająć takie nieruchomości.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, jesteśmy zobowiązani do umieszczenia informacji o świadectwie już w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub wynajmu, jeżeli dla danego budynku lub jego części został sporządzony taki dokument.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane również świadectwem energetycznym lub certyfikatem energetycznym, to dokument określający zapotrzebowanie danego lokalu na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i podgrzewania wody. Ma ono dostarczyć informacje dotyczące efektywności energetycznej danego budynku. Dzięki temu można dokładniej oszacować koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Dowiedz się więcej, kto musi wyrobić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne dla zabytkowych budynków – czy jest wymagane?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zwolniono budynki, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pod pojęciem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy rozumieć głównie ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znanej również jako u.o.z. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). W zgodzie z treścią artykułu 7 u.o.z., wyróżnia się różne formy ochrony zabytków, a są to:

1) wpisanie do rejestru zabytków;

2) uznanie za pomnik historii;

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Warto zwrócić uwagę tutaj na różnicę między wpisaniem konkretnej nieruchomości do rejestru zabytków a wpisaniem do takiego rejestru całości obszaru. W tym pierwszym przypadku ochronie konserwatorskiej podlegają zarówno walory zewnętrzne, jak i wewnętrzne budynku. W sytuacji gdy ochronie podlega cały obszar, ochronie podlegają jedynie zewnętrzne walory budynku.

Świadectwo energetyczne dla starych budynków – wątpliwości interpretacyjne ustawy

Jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że wszystkie budynki wpisane w rejestr zabytków są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, tak wątpliwości budzi kwestia nieruchomości, które leżą w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Literalne brzmienie ustawy wskazywałoby na to, że także właściciele budynków leżących na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, nie mają obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego.

Zgodnie z wykładnią literalną, także budynków objętych ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego. Odmienne zdanie przedstawia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które uważa, że ta zasada nie dotyczy nowych budynków, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej lub są objęte ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny.

Niestety, problem polega na tym, że żadne przepisy nie precyzują co należy rozumieć przez termin “nowy budynek”. Okazuje się, że przepisy znowelizowanej ustawy nie są precyzyjne. Jednak w przypadku budynku leżącym na obszarze chronionym, zalecalibyśmy sporządzenie certyfikatu energetycznego w przypadku sprzedaży lub najmu takiej nieruchomości.

Zobacz, ile kosztuje certyfikat energetyczny.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Tak jak pisaliśmy powyżej, w przypadku budynków objętych ochroną zabytkową nie ma konieczności sporządzenia świadectwa energetycznego.

Oprócz tego obowiązkowi temu nie podlegają także:

  • budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  • budynki przemysłowe oraz gospodarcze, które nie posiadają instalacji zużywających energię, z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, czyli domy letniskowe,
  • wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²,
  • gospodarstwa rolne, których wskaźnik EP, określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, nie przekracza 50 kWh/(m³·rok).

Gdzie uzyskać świadectwo energetyczne?

Z reguły nie musisz zapraszać specjalisty na miejsce, aby otrzymać certyfikat energetyczny. Można go zamówić przez Internet na stronie swiadectwaonline.pl. Wypełnij formularz, dokonaj opłaty za zlecenie, a w ciągu kilku dni otrzymasz certyfikat w formie elektronicznej, który zgłosimy do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

W przypadku starych budynków może okazać się, że nie ma odpowiedniej dokumentacji koniecznej do sporządzenia certyfikatu energetycznego. Wtedy konieczne będzie wykonanie inspekcji na miejscu. 

Sprawdź, kto może wystawić świadectwo energetyczne budynku.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl