Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Czym się różni świadectwo energetyczne od audytu?

Czy świadectwo energetyczne to to samo co audyt energetyczny?

Świadectwo energetyczne budynku a audyt energetyczny to dwa odmienne pojęcia i nie należy ich ze sobą mylić

Te dwa dokumenty różnią się przeznaczeniem oraz poziomem szczegółowości. Wystawia się je także na podstawie różnych podstaw prawnych. Jakie są między nimi różnice? Aby to rozstrzygnąć, warto przeanalizować ich definicję oraz to, w jakich okolicznościach się je sporządza. 

Sprawdź, jak zmienił się obowiązek posiadania świadectwa energetycznego od kwietnia 2023 r.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (często określane też jako certyfikat energetyczny) wystawia się na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 24 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 2022 r. poz. 2206) oraz przepisów Prawa Budowlanego (Dz. U. 2023 r. poz. 628.)

Dokument ten zawiera określenie zapotrzebowania nieruchomości na energię pierwotną oraz końcową. Certyfikat energetyczny budynku określa jego klasę energetyczną.

Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, certyfikat wyrobić muszą:

  • właściciele lub zarządcy, lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – nowych budynków lub lokali, które zostały oddane do użytku po 28 kwietnia 2023 roku, 
  • właściciele lub zarządcy, lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, którzy zamierzają sprzedać lub wynająć nieruchomość, 
  • właściciele lokali użytkowych powyżej 1000 m2.

 

Poznaj szczegóły, kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej.

Co to jest audyt energetyczny?

Jeszcze do niedawna audyt energetyczny był pojęciem wykorzystywanym przez ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Obecnie jednak ten akt prawny został uchylony i nie obowiązuje już w polskim porządku prawnym. 

Definicja zawarta w ustawie wskazuje jednak, czym taki audyt może być. Uznać go można za poszerzoną analizę budynku pod kątem pochłaniania energii. Audyt sporządza się przede wszystkim po to, aby określić, jak można zmodernizować konstrukcję i instalacje budynku, aby poprawić jego energooszczędność. Dokument taki zawiera więc opis stanu obecnego oraz sugestie na przyszłość. 

Różnice między certyfikatem energetycznym a audytem energetycznym

Certyfikat energetyczny i audyt energetyczny to całkowicie różne pojęcia. Audyt energetyczny jest przeprowadzany głównie dla budynków starszych, w których chce się przeprowadzić termomodernizację. Taki audyt może zawierać w sobie świadectwo charakterystyki energetycznej wraz z propozycjami poprawienia jego energooszczędności, ale nie musi.

Audyt energetyczny może być potrzebny do uzyskania dotacji lub kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Jest obecnie pojęciem dość nieostrym i nie ma jego dokładnej definicji legalnej w polskim porządku prawnym. Dlatego zalicza się raczej do pojęcia technicznego.  

Certyfikat energetyczny, w przeciwieństwie do audytu energetycznego, jest obowiązkowy dla większości budynków. Wykonuje się go w celu określenia kosztów użytkowania, głównie pod względem ogrzewania, ale także chłodzenia, wentylacji i oświetlenia w przypadku obiektów publicznych.

Sprawdź, ile kosztuje uzyskanie świadectwa energetycznego.

Kolejna różnica między certyfikatem energetycznym a audytem dotyczy tego, kto wystawia taki dokument. W przypadku certyfikatu katalog osób uprawnionych do jego wystawienia znajduje się w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Osoba o odpowiednich uprawnieniach powinna zostać wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej. W przypadku obszernego audytu nie ma ścisłych regulacji dotyczących tego, kto dokument taki może wystawić. Najczęściej działaniami takimi zajmuje się architekt, inżynier, konstruktor lub specjalista od termomodernizacji. Audyty przeprowadzają wyspecjalizowane do tego jednostki.

Zobacz, kto dokładnie może wystawić Ci świadectwo charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny domu – jak zamówić?

Świadectwo energetyczne dla mieszkania lub domu przez Internet, bez konieczności wychodzenia  domu. Wystarczy, że będziesz posiadać dane dotyczące parametrów mieszkania oraz informacje o zużyciu energii w mieszkaniu. Wypełnij nasz formularz i odbierz swoje świadectwo!

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl