Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku – kiedy jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku – kiedy jest wymagane?

28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja prawa, która wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale także dla mieszkań w bloku. Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku jest wymagane wtedy, gdy jego właściciel chce sprzedać lub wynająć mieszkanie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej: świadectwo energetyczne lub certyfikat energetyczny) to dokument, który określa zapotrzebowanie danego mieszkania na energię elektryczną potrzebną do ogrzania, wentylacji, klimatyzacji czy podgrzania ciepłej wody. Zapewnia informacje na temat efektywności energetycznej budynku. Dzięki niemu można dokładniej poznać koszty, jakie będzie trzeba ponieść w trakcie użytkowania nieruchomości.

Nabywca albo najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii lub wydruku.

Sprawdź, kto musi wyrobić świadectwo charakterystyki budynku.

Czy można sprzedać mieszkanie bez świadectwa energetycznego?

Zgodnie z nowelizacją ustawy, sprzedający nieruchomość musi przekazać nowemu nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej w momencie sporządzania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub prawa do lokalu spółdzielczego. Notariusz odnotowuje to przekazanie w akcie notarialnym. W przypadku nieprzekazania świadectwa energetycznego nabywcy, notariusz poucza sprzedającego o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Za brak świadectwa charakterystyki budynku grozi kara grzywny. Jednak brak świadectwa energetycznego nie unieważnia umowy sprzedaży mieszkania. 

Świadectwo energetyczne mieszkania a umowa najmu

Jeżeli chcesz wynająć mieszkanie w bloku, potrzebujesz wyrobić świadectwo energetyczne. Zgodnie z art. 11 pkt 2 znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przy zawarciu umowy najmu właściciel mieszkania w bloku musi przekazać kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu”.

Co w przypadku, gdy wynajmujesz jedynie część mieszkania w bloku (np. najem jednego pokoju)? Wtedy do każdej umowy najmu należy dołączyć świadectwo energetyczne odpowiadające wynajmowanej części.

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku – kto jest zwolniony z obowiązku jego sporządzenia?

Warto zwrócić uwagę, że ustawa nie wymaga sporządzania świadectwa energetycznego dla wszystkich budynków. Niektóre budynki są zwolnione z tego obowiązku, w tym m.in.:

  • budynki wpisane do rejestru zabytków,
  • obiekty sakralne, takie jak kościoły czy kaplice,
  • obiekty letniskowe, które są używane przez mniej niż 4 miesiące w roku
  • małe budynki mieszkalne o powierzchni do 50 m2.

Ponadto zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, nie ma obowiązku dołączania do umów sprzedaży i najmu zawartych przed 28 kwietnia 2023 r. świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przeczytaj, co zmieniło się w prawie dotyczącym charakterystyki energetycznej budynków po 28 kwietnia 2023 r. 

Ogłoszenie o sprzedaży lub najmie mieszkania – nowy obowiązek informacyjny

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w ogłoszeniach lub reklamach dotyczących sprzedaży i najmu budynku lub jego części, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, konieczne będzie podanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkowej wielkości emisji CO2.

Świadectwo energetyczne mieszkania – cena

Cena certyfikatu energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj budynku, poziom skomplikowania projektu oraz lokalizacja nieruchomości. Koszt sporządzenia ekspertyzy może się różnić w zależności od firmy wykonującej i nie jest odgórnie regulowany.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku? Ceny zaczynają się od około 250 złotych za niewielką kawalerkę do około 800 zł za większe mieszkanie w dużym mieście.

Sprawdź, ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wystawione świadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku zachowuje ważność przez 10 lat. Może się jednak okazać, że konieczne będzie wcześniejsze odnowienie wówczas, gdy przeprowadzisz remont instalacji, który może zmienić charakterystykę energetyczną budynku.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania w bloku?

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku sporządza audytor, który posiada odpowiednie uprawniania, zdefiniowane przez prawo.

Certyfikat energetyczny mieszkania w bloku nie musi być sporządzony przez projektanta budynku. Nie może go też wystawić właściciel nieruchomości, nawet jeżeli posiada on odpowiednie uprawnienia.

Sprawdź, kto może wystawić świadectwo energetyczne budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania w bloku uzyskasz bez wychodzenia z domu! Wystarczy, że wejdziesz na swiadectwaonline.pl wypełnisz formularz online i wyślesz skan niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Wszystkie dokumenty powinien zapewnić Ci zarządca Twojej nieruchomości.

Świadectwo energetyczne dostarczymy drogą elektroniczną w ciągu kilku dni od momentu opłacenia zamówienia i przekazania wymaganych informacji. Wybierz odpowiednią opcję i zamów świadectwo w kilka minut.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl