Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Metodologia sporządzania certyfikatów energetycznych – podstawa prawna

Art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków tworzy delegację ustawową dla Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który ma wyznaczyć metodologię sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zawarty został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376).

Rozporządzenie określa przede wszystkim wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię oraz rocznego zapotrzebowania na poszczególne typy energii. 

28 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie, zmieniające wcześniejsze postanowienia dotyczące metodologii (przede wszystkim zmiany współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi dla energii elektrycznej 2,5 – wcześniej 3,0). Akt wykonawczy wprowadza także nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zobacz, jakie zmiany w prawie zostały wprowadzone 28 kwietnia 2023 roku w zakresie świadectw energetycznych.

Rodzaje metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej

Audytor wyznacza charakterystykę energetyczną na podstawie metody obliczeniowej lub zużyciowej. Mówi o tym wprost art. 3 ust. 1 rozporządzenia o metodologii. 

Zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu metodą zużyciową dla budynku lub części budynku stosuje się gdy:

1) na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej; 

2) zużycie: 

a) ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza, 

b) gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza, 

c) ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza; 

3) istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej; 

4) w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną; 

5) nie są one wyposażone w system chłodzenia;

6) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem; 

7) jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

Z kolei przy wykorzystywaniu metody obliczeniowej bierze się pod uwagę parametry konstrukcji, a także to, w jaki sposób mieszkańcy pożytkują energię. Uznaje się, że obliczenia dają bardziej realny obraz zużycia energii, bo opierają się na faktycznych danych technicznych budynku oraz nawykach mieszkańców. 

Aby certyfikat był ważny, musi wykonać go uprawniona do tego osoba. Przeczytaj, kto może być audytorem

Pamiętaj, że każde świadectwo charakterystyki energetycznej musi zostać wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej. 

Jak audytor wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Na podstawie danych technicznych budynku oraz znajdujących się w nim instalacji, audytor wybiera odpowiednią metodologię: obliczeniową lub zużyciową. Wzory do obliczania charakterystyki energetycznej budynku podane zostały w rozporządzeniu w załącznikach 1 i 2. 

Celem obliczeń jest poznanie wartości takich jak: 

  • EP – nieodnawialną energię pierwotną, 
  • EK – energię końcową,
  • EU – energię użytkową. 

W świadectwie określona zostaje także emisja CO2 oraz to, jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na roczną energię końcową. 

Audytor wylicza także obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek lub część budynku do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia. W przypadku budynków użyteczności publicznej oznacza się jeszcze wartości dla wbudowanego systemu oświetlenia.

Sprawdź, czym różni się audyt energetyczny od sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak wykonać świadectwo energetyczne dla swojego budynku?

Trzeba zaznaczyć, że nawet jeżeli jako właściciel budynku posiadasz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych i jesteś wpisany do Rejestru, zgodnie z postawieniami ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, nie możesz wykonać certyfikatu dla swojej nieruchomości. 

Na początek zobacz, czy jako właściciel lub zarządca budynku lub lokalu potrzebujesz jesteś zobowiązany do sporządzenia lub uaktualnienia świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z nowymi przepisami. Dowiesz się tego, z artykułu: Świadectwo charakterystyki energetycznej 2023 – kto je musi mieć?

Następnie, przygotuj odpowiednie dokumenty lub dane dotyczące Twojej nieruchomości. Sprawdź, jakie dane będą potrzebne, aby zamówić świadectwo energetyczne online

Świadectwo energetyczne zamówić możesz w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Wypełnij nasz formularz, opłać zamówienie, a w kilka dni dostarczymy Ci certyfikat i wpiszemy go do Centralnego Rejestru!

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl